English I Tiếng Việt
Tìm kiếm Google :
 
Bảng báo giá
Thông báo tuyển dụng
Chứng khoán VNECO.SSM
Hệ thống phân phối
Hỏi và đáp
Thông tin cổ đông
 
   
 
  Thông tin cổ đông
 
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán
 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
Báo cáo quý 1/2021
 
Báo cáo thường niên năm 2020
 
Báo cáo tài chính năm 2020 ( đã kiểm toán )
 
Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và các tài liệu liên quan đến đại hội
 
Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên
 
Báo cáo tài chính quý 4/2020
 
báo cáo tài chính quí 3 năm 2020
 
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 
Copyright 2010 © STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved.
POWERED BY PTC “ http://www.ptc.com.vn”