English I Tiếng Việt
Tìm kiếm Google :
 
Bảng báo giá
Thông báo tuyển dụng
Chứng khoán VNECO.SSM
Hệ thống phân phối
Hỏi và đáp
Thông tin cổ đông
 
   
 
  Thông tin cổ đông
 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
 
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
 
Báo cáo tài chính quý 2/2019
 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm
 
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
 
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2019
 
Công bố nguyên nhân cổ phiếu đưa vào diện bị kiểm soát
 
Báo cáo tài chính năm 2018 ( đã được kiểm toán )
 
Thông báo của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHHĐCĐ năm 2019
 
Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019
 
Copyright 2010 © STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved.
POWERED BY PTC “ http://www.ptc.com.vn”