English I Tiếng Việt
Tìm kiếm Google :
 
Lịch sử hình thành
Tầm nhìn & sứ mệnh
Vị trí địa lý
Ngành nghề kinh doanh
Nguồn nhân lực
 
   
 
  Nguồn nhân lực 
 

I.  Cán bộ chủ chốt:

            Ông: Hồ Thái Hòa                                        Chủ tịch HĐQT Kiêm Giám đốc

            Ông: Hoàng Việt Trung                                 Phó Giám đốc Kinh doanh

            Ông: Đào Ngọc Hùng                                    Phó Giám đốc Kỹ thuật

            Ông: Nguyễn Tất Ánh                                  TP Tài chính - Kế toán

            Ông: Trương Công Toàn                                TP Kinh doanh

            Ông: Võ Văn Tri                                           TP Kỹ thuật

            Ông: Lê Minh Phụng                                     TP Tổ chức - Lao động - Hành chính

II. Quản đốc  phân xưởng:

            Ông: Phan Anh Phi                                       Quản đốc phân xưởng Cơ khí-mạ

            Ông: Nguyễn Trọng Kế                                  Phó Quản đốc phân xưởng Cơ khí-mạ

            Ông: Đỗ văn Nam                                         Phó Quản đốc phân xưởng cơ khí-mạ

III. Đội trưởng công trình:

Ông: Trần Tấn Hải                                                    Đội trưởng đội xây lắp số 1

Ông: Lê Cảnh Giang                                                  Đội trưởng đội xây lắp số 2

IV. Cơ cấu nguồn nhân lực:

Tổng số Lao động hiện có                                      : 257 người.

     1. Phân bổ theo lĩnh vực sản xuất:            

         - Cán bộ quản lý                                           : 18 người                        

         - Cán bộ kỹ thuật                                         : 36 người            

         - Công nhân SX cơ khí                                   : 117 người                     

         - Công nhân xây lắp                                      : 75 người.

         - Công nhân phục vụ                                    : 11 người.

     2. Phân bổ theo trình độ chuyên môn:

        - Đại học                                                      : 32 người

        - Cao đẵng - Trung cấp chuyên ngành              : 26 người

        - Trung cấp chuyên môn khác                         : 29 người

        - Công nhân lành nghề                                   : 150 người

        - Lao động phổ thông                                    : 20 người

 
Copyright 2010 © STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved.
POWERED BY PTC “ http://www.ptc.com.vn”