English I Tiếng Việt
Tìm kiếm Google :
 
dự án đang triển khai
dự án chuẩn bị triển khai
Dự án đã triển khai
 
   
 
  Các dự án xây lắp điện đã triển khai trong những năm gần đây
 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

TT

Tên công trình

Quy mô

Giá trị hợp đồng (USD)

Tên chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Năm khởi công

Năm hoàn thành

I

Các công trình xây lắp đã thi công

1

TBA 110kV Lăng Cô và Nhánh rẽ vào trạm

 Xây Dựng và lắp đặt đồng bộ trạm.    Thi công cải tạo, đấu nối DZ 110KV vào trạm = 1,5 km

135.000

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2003

2004

4

ĐZ220kV Tuy Hoà - Nha Trang

Xây lắp 17 Km đường dây

500.812

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2006

2007

5

 ĐZ220kV Hà Giang - Tuyên Quang

Xây lắp 3,37 Km đường dây

141.250

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2006

2007

6

 ĐZ220kV Qui nhơn - Tuy hoà

Xây lắp 3,37 Km đường dây

283.375

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2007

2007

7

ĐZ220kV Thốt Nốt - Tịnh Biên

Xây lắp 6 Km đường dây

481.750

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2005

2005

11

 

ĐZ220kV Buôn Tua sarh - Đắc Nông

Xây lắp 19km đường dây

531.250

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2007

2008

12

ĐZ220kV Sê San 4 - Pleicu

Xây lắp 9,98 Km đường dây

866.750

Ban QLDA CCTĐ Miền Trung

2008

2009

14

ĐZ 500 KV Sơn la – Hòa Bình – Nho Quan

Xây lắp 5 Km đường dây

499.277

Ban QLDACCTĐ M.Bắc

2009

2010

16

ĐZ 220KV Buôn kuốp - Đắc nông

Xây lắp 18 Km đường dây

1.109.150

Ban QLDACCTĐ M.Trung

2010

2011

II

Các công trình đang thi công

1

TBA 110kV Tà Rụt và nhỏnh rẽ

Xây lắp 15,5 Km đường dây

576.625

Ban QLDA Điện Nông thôn miền Trung

2011

2012

 
Copyright 2010 © STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved.
POWERED BY PTC “ http://www.ptc.com.vn”